ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแก่นายจรูญ ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแก่นายจรูญ ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6
เมื่อวันที่  10 ตุลาคม 2561  ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 เลขานุการศาลแรงงานภาค 6 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 6 และบุคลากรในศาลแรงงานภาค 6 เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีแก่นายจรูญ ชีวิตโสภณ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ