ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ประกาศศาลแรงงานภาค 6 เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
เอกสารแนบ