ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
        ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 เลขานุการศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 ผู้ประนีประนอมในศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า


เอกสารแนบ