ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” โดยมีนายสิทธิพร ธีระโกศล เลขานุการศาลแรงงานภาค 6  เจ้าหน้าที่ในศาลแรงงานภาค 6 และผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ