ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561
          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ศาลแรงงานภาค 6 โดยนายมนูภาน  ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 มอบหมายให้นายสิทธิพร ธีระโกศล เลขานุการศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ