ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา นายมนูภาน  ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีเปิดนิทรรศการ งานพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทาการศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค 6 ศาลแรงงานภาค 6 ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ศาลแขวงนครสวรรค์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์