ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี

ศาลแรงงานภาค 6  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี
       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายมนูภาน  ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 เลขานุการศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างในศาลแรงงานภาค 6  ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปีเปิดทำการศาลแรงงานภาค  6  โดยทำบุญถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ณ ศาลแรงงานภาค 6  และมอบสิ่งของ เงินสนับสนุน พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนมูลนิธิแสงสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ