ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประยีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประยีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6
เมื่อวันที่  14  กันยายน  2560 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ฉัตรชุติมากร             ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 และเจ้าหน้าที่ในศาลแรงงานภาค 6 เข้าร่วมด้วย ณ ศาลแรงงานภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ