ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลแรงงานภาค 6  จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 6 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 เจ้าหน้าที่ในศาลแรงงานภาค 6 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เข้าร่วมด้วย ณ ศาลแรงงานภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ