ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรือง ในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ นายธีรพงศ์ ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 นายชูศักดิ์ ฉัตรชุติมากร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดกิจกรรม “ร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลแรงงานภาค 6 


เอกสารแนบ