ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

นางณัฐสิรี นิตยะประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 เข้าเยี่ยมนางสาวศศิณัชชา กาจญนากร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัด


                  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2560 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 มอบหมายให้นางณัฐสิรี นิตยะประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 เข้าเยี่ยมนางสาวศศิณัชชา กาจญนากร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ