ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชนะ ห่อมณีรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2560 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชนะ ห่อมณีรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 ณ วัดสิงคาราม อำเภอขาณุวรลักษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


เอกสารแนบ