ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ นักศึกษาวิชาทหาร 66 รูป ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ นักศึกษาวิชาทหาร 66 รูป ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2560 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ นักศึกษาวิชาทหาร 66 รูป ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2560


เอกสารแนบ