ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฏีกา และคณะฯ


เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2560 ศาลแรงงานภาค 6  โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ร่วมให้การต้อนรับ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฏีกา และคณะฯ ในการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 6 ณ ศาลจังหวัดแม่สอด ศาลจังหวัดตาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ศาลจังหวัดสุโขทัย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ศาลจังหวัดกำแพงเพชร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2560


เอกสารแนบ