ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ณ ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด ณ  ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
                  เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2560 ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 เดินทางไปนิเทศเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด  ณ  ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์


เอกสารแนบ