ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การให้คำปรึกษาและรับฟ้องคดีแรงงาน ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร และศาลจังหวัดพิจิตร

ศาลแรงงานภาค 6 จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การให้คำปรึกษาและรับฟ้องคดีแรงงาน ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร และศาลจังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่  5 - 6 กรกฎาคม 2560  ศาลแรงงานภาค 6 ได้จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การให้คำปรึกษาและรับฟ้องคดีแรงงาน ณ ศาลจังหวัดในเขตอำนาจของศาลแรงงานภาค 6 โดยมี นางณัฐสิรี นิตยะประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 เดินทางไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน ให้ได้รับคำปรึกษาข้อกฎหมายและจัดทำคำฟ้องให้แก่คู่ความในทันที ณ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร และศาลจังหวัดพิจิตร ตามลำดับ


เอกสารแนบ