ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

เมื่อวันที่  14  กันยายน  2560 ศาลแรงงานภาค 6 โดย นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ฉัตรชุติมากร             ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแรงงานภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 และเจ้าหน้าที่ในศาลแรงงานภาค 6 เข้าร่วมด้วย ณ ศาลแรงงานภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)