หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศ
  1. ประกาศศาลแรงงานภาค 6 เรื่องการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
  2. ประกาศศาลแรงงานภาค 6 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลแรงงานภาค 6
  3. ประกาศศาลแรงงานภาค 6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
  4. ประกาศศาลแรงงานภาค 6 เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
  5. โครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นของศาลแรงงานภาค 6

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ร่วมประชุมโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 6 โดยมีนายสิทธิพร ธีระโกศล เลขานุการศาลแรงงานภาค 6 กรรมการ นางอนัญญา เสือเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค  ๖ กรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและตรวจดูการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 6 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 6 ณ บริเวณที่ดินก่อสร้างที่ทำการศาลแรงงานภาค 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
271/59
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ พิษณุโลก เวลา 09:30