ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ได้มอบหมายให้นางณัฐสิรี  นิตยะประภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 นายสิทธิพร ธีระโกศล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุทัยธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลแรงงานภาค 6 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม 136 ปี วันศาลยุติธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลจังหวัดนครสวรรค์ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ ด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ณ  ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
อ่านข่าว